Nahit Taşı Kuzeytur Ocağı Ve Madencilik Taklit Değil Takdir Ediliyoruz. . .  
Türkçe
English
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
Kalker Taşı

Kalker Taşı

Kalker Taşı  

Dünyanın oluşumundan bu yana yaşanan olaylar bazı maddelerin oluşmasına olanak sağlamıştır. Coğrafi şartlar, dönemin koşulları gereği milyonlarca yıl içinde birçok madde açığa çıkmış ve insanlar tarafından kullanılmıştır. Bunlardan bir tanesi de kalkerdir.  

Kalkerin diğer bir adı kireç taşıdır. Deniz ve tatlı su kaynaklarının altında geniş kalker yatakları bulunur. Bunun dışında yer yüzünde de bol miktarda bulunur. Ülkemizde ise çoğunluğu Akdeniz Bölgesi olmak üzere çeşitli yerlerde bulunur. Türkiye’nin 5’te 1’i kalker arazilerinden oluşur.  

Kalker arazileri tarım için elverişsizdir. Bu bölgelerde su kaynağı sıkıntısı olduğu için yerleşim yok denecek kadar azdır. En önemli karstik arazi Taşeli’de yer almaktadır.   

Kalker Hangi Bölgelerden Çıkar? 

Kalker taşı dünyada ve ülkemizde en sık rastlanılan taş türüdür.  Bu nedenle maliyeti azdır. Hemen her alanda kullanılır. Özellikle çimento ve asfalt mıcırında bolca kullanılır. Çimentoda yüzde 60, asfalt mıcırında ise yarı yarıya kalker taşı kullanılır.  

Kalkerler insanlık tarihi açısından da önemlidir. Kolay bulunabilmesi ve işlenebilmesi ile eski insanlar tarafından kullanılmıştır. İlk yerleşim yerlerin yapımında ve ahır, tapınak ve mezar gibi oluşumların temelinde kireç taşı bulunmaktadır. Ancak bu yapılar kısa sürede yıkılmıştır. Bunun nedeni kalkerin tek başına sağlam olmayışıdır. Çünkü kimyasal yapısı ise suda kolay çözünürler. 

Zaman içinde farklı yollarla başkalaşım geçiren kalkerler mermere dönüşürler.  

Kalker Taşı Nasıl İşlenir?  

Kalker işlemesi diğer taşlara göre daha basittir. İlk olarak levhalar halinde kesilir. Ardından yapılacak ve kullanılacak alana göre farklı şekilde işlem görür. Tezgah ya da fayans gibi ürünler için kullanılacaksa; ilk olarak istenen boyutta levhalar halinde kesilir. Kalker beton, asfalt ve yol işleri ya da dolgu için kullanılacaksa ezilerek kullanılır. Ne kadar ezileceği ise kullanılacak yere göre değişir.  

Tarım sektöründe kalker taşı kullanmak için ise ezilen levhaların toz haline dönüştürülmesi gerekir. Bu sayede ürünlere zarar vermeden ve kullanışlı olarak tarımda kullanılabilir. Çimentoya karıştırmak için de ilk olarak taş eritilir ardından tekrar ezilerek karışıma katılır.  

 

 

 

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin