Nahit Taşı Kuzeytur Ocağı Ve Madencilik Taklit Değil Takdir Ediliyoruz. . .  
Türkçe
English
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
Kireç taşı

Kireç taşı

Kireç Taşı  

Kireç taşı , kimyasal yapısında %90 kalsiyum ve karbonhidrat bulunan bir tortul kayaçtır. Denizlerde ve tatlı sularda organik, mekanik ve kimyasal çökelme sonucu kireç taşı yatakları oluşmuştur. Kireç taşları aynı zamanda karstlaşmaya da etki eder. Kırık kuşakların yüzeyden derine doğru hareket etmesinde, mağara ve akarsuların oluşmasını sağlamıştır.   Kireç taşının diğer bir adı da “kalkerdir” ve CaCO3 formülü ile gösterilir.  

Kireç taşı insanlık tarihi açısından önemlidir. Çok eski zamanlardan bu yana insanlar tarafından kullanılmıştır. İlk yerleşim yerleri kurulurken evler veya ahırların yapımında kireç taşları kullanılmıştır. Bunun nedeni ise hem kolay bulunabilmesi hem de basitçe yontulmasıdır.  

Mermerlerin temel yapı taşı kireç taşlarıdır. Zaman içinde kalkerler başkalaşım geçirerek mermere dönüşürler. Ancak kalkerler tek başına sağlam bir yapı oluşturmak için yeterli değildir. Zamanla mermere dönüşse de farklı koşullarda tepkimeye girmesi saf ana madde olarak kullanılmasını engeller.  

Ülkemizde ve dünyada bolca kireç taşı bulunur. Dev kalker yataklarından rahatlıkla çıkarma işlemi yapılabilir. Bu da daha az güç ile daha fazla taş elde etmenin önünü açar.  

Tüm bu nedenlerle kalkerler birçok alanda kullanılır. Kendi içinde farklı türlere ayrılan bu taşların kullanım alanları ise değişmektedir.  

Kireç Taşlarının Kullanım Alanları  

Kalkerle mimarinin gelişmediği dönemde insanlar tarafından ev, ahır, tapınak ve mezar yapımında kullanılmıştır. Ardından yaşanan gelişmeler ile farklı taşlar kullanılsa da kalkerler yine yapıların içinde yer almıştır. Bugün de çimentonun yarısından fazlasını kalkerler oluşturur. Bunun dışında yola dökülen asfaltın içinde de bol miktarda kalker vardır.  

Kireç taşı kendi içinde farklı türlere ayrılır. Bu türlerin her biri çeşitli alanlarda farklı amaçla kullanılır. Kireç taşları 6 gruba ayrılır. Bunlar; organik, kimyasal, çökelti, kırıntılı, klastik ve marn taşlarıdır.  

Kireç taşı bulunması kolay taşlardan biridir. Bundan dolayı maliyeti azdır. Ayrıca çok fonksiyonlu olması nedeni ile günümüzde de sıkça kullanılır. Genelde ham madde olarak kullanılmasa da belli bir miktarda karıştırılarak değerlendirilir.  

 

 

 

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin